Партньори

Дипл. -Инж. Удо Вендланд


След 15 години изпълнителен директор на водещи компании (TI Automotive, Trelleborg Sealing Solutions, Stabilus) и спомагащ за две успешни сливания г-н Удо Вендланд основава през 2008г. Семейна компания в частните инвестиции. Неговият фокус е в производствени предприятия в автомобилния бранш, обработка на метал, пластмасови и еластомерни детайли, както и машиностроителни такива. Дългосрочност на инвестицията е на предна позиция за г-н Вендланд. В екипа на г-н Вендланд са опитни конултанти и интеримни мениджъри, които могат цялостно да реструктурира, интернационализират и финансират една компания.

Д-р Инж. Андреас Баум


Управител и съсобственик Д-р Баум има над 20г. Опит на ръководни позиции в металообработка към автомобилната индустрия.

След следването си във висшето техническо учебно заведение на Аахен, защитава докторската си титла в областта на бизнес управлението. След 10 години в Otto Fuchs Metallwerken, последна позиция продуктов мениджър и 6 години технически и търговски мениджър в Aluminium Werken Wutöschingen , д-р Баум заема длъжността изпълнителен директор(СЕО) на ae group ag, като има възможността да реструктурира компанията след изпадане в несъстоятелност.

Д-р Баум държи на искрените и честни взаимоотношения и е гарант за професионални отношения в полза на клиента.